De website van Dorpscoöperatie Aadorp is een website van, voor en over Aadorp.
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
1 week ago
Samen Aadorp

Aadorp in 2040

Wat een geweldige opkomst uit ons dorp om mee te denken over onze toekomst! 🌟 Zo'n 120 Aadorpers waren aanwezig bij de dorpsbijeenkomst op donderdagavond 4 juli. Samen hebben we besproken hoe Aadorp en de omgeving met Aalanderveld significant gaan veranderen, met meer faciliteiten, woningen voor starters en ouderen, en een betere leefbaarheid.

In samenwerking met de gemeente ontwikkelen we plannen en bespraken we twee denkrichtingen, waarbij jullie fantastische ideeën naar voren brachten. Deze ideeën worden nu verder uitgewerkt en eind dit jaar opnieuw gepresenteerd voor jullie waardevolle input. 📅

Omdat we ook jongeren en jonge gezinnen willen betrekken, organiseren we een aparte meeting speciaal voor hen. Zij zijn immers de toekomst van Aadorp en hun stem is cruciaal! 🏡

Onze gezamenlijke plannen zorgen voor een duidelijk en herkenbaar beeld van Aadorp en Aalanderveld in 2040. We willen betrokkenheid en steun creëren en kansen benutten voor jullie allemaal! 💬

We willen jullie kennis en ideeën meenemen, want jullie wonen in Aadorp. Dus denk mee, werk mee en beslis mee!

Samen bouwen we aan een prachtig Aadorp! 🌳❤️

#toekomstvanaadorp #samensterk #gebiedsvisie #leefbaarheid #betrokkenheid
... Bekijk meerZie minder

Aadorp in 2040

Wat een geweldige opkomst uit ons dorp om mee te denken over onze toekomst! 🌟 Zon 120 Aadorpers waren aanwezig bij de dorpsbijeenkomst op donderdagavond 4 juli. Samen hebben we besproken hoe Aadorp en de omgeving met Aalanderveld significant gaan veranderen, met meer faciliteiten, woningen voor starters en ouderen, en een betere leefbaarheid.

In samenwerking met de gemeente ontwikkelen we plannen en bespraken we twee denkrichtingen, waarbij jullie fantastische ideeën naar voren brachten. Deze ideeën worden nu verder uitgewerkt en eind dit jaar opnieuw gepresenteerd voor jullie waardevolle input. 📅

Omdat we ook jongeren en jonge gezinnen willen betrekken, organiseren we een aparte meeting speciaal voor hen. Zij zijn immers de toekomst van Aadorp en hun stem is cruciaal! 🏡

Onze gezamenlijke plannen zorgen voor een duidelijk en herkenbaar beeld van Aadorp en Aalanderveld in 2040. We willen betrokkenheid en steun creëren en kansen benutten voor jullie allemaal! 💬

We willen jullie kennis en ideeën meenemen, want jullie wonen in Aadorp. Dus denk mee, werk mee en beslis mee!

Samen bouwen we aan een prachtig Aadorp! 🌳❤️

#ToekomstVanAadorp #SamenSterk #Gebiedsvisie #Leefbaarheid #BetrokkenheidImage attachmentImage attachment+1Image attachment

2 ReactiesReactie op Facebook

Is de informatie en uitleg van de 2 denkrichtingen ook ergens terug te lezen voor bewoners die deze avond niet konden komen?

Ik heb de tekst op de app groep van de straat gezeten. Om zo de groep jongeren, die gemist werden, het belang ervan laten inzien om hun stem te laten horen.

2 weeks ago
Samen Aadorp

We nodigen alle Aadorpers uit voor een dorpsbijeenkomst op donderdagavond 4 juli om samen na te denken over de gebiedsvisie voor Aadorp. Vanaf 18:45 uur ben je van harte welkom in ’t Aahoes (Albardastraat 20, Aadorp).

Tijdens deze bijeenkomst wordt de uitkomst van de enquête gedeeld en willen we ontwikkelideeën bespreken. Je stem is ontzettend waardevol!

📅 Programma:
18:45 – Inloop
19:00 - Welkom en introductie
19:05 - Inhoudelijke toelichting enquête en ontwikkelideeën
19:45 - Start deelsessies: in twee ronden staan we stil bij de verschillende ontwikkelideeën voor het dorp
21:00 - Afronding: na de afronding is er ruimte om langs de opbrengst te lopen
21:15 - Terugkoppeling en vervolg
21:30 - Einde bijeenkomst

We hopen je op 4 juli te zien en samen te werken aan een prachtige toekomst voor Aadorp! 🌳✨

Dorpskrant Aadorp Aahoes Aadorp
... Bekijk meerZie minder

We nodigen alle Aadorpers uit voor een dorpsbijeenkomst op donderdagavond 4 juli om samen na te denken over de gebiedsvisie voor Aadorp. Vanaf 18:45 uur ben je van harte welkom in ’t Aahoes (Albardastraat 20, Aadorp). 

Tijdens deze bijeenkomst wordt de uitkomst van de enquête gedeeld en willen we ontwikkelideeën bespreken. Je stem is ontzettend waardevol!

📅 Programma:
18:45 – Inloop
19:00 - Welkom en introductie
19:05 - Inhoudelijke toelichting enquête en ontwikkelideeën 
19:45 - Start deelsessies: in twee ronden staan we stil bij de verschillende ontwikkelideeën voor het dorp
21:00 - Afronding: na de afronding is er ruimte om langs de opbrengst te lopen
21:15 - Terugkoppeling en vervolg
21:30 - Einde bijeenkomst

We hopen je op 4 juli te zien en samen te werken aan een prachtige toekomst voor Aadorp! 🌳✨

Dorpskrant Aadorp  Aahoes Aadorp
4 weeks ago
Samen Aadorp

www.Aadorp.info

Samen bouwen aan een betere toekomst!

Bij Dorpscoöperatie Aadorp hebben we ambitieuze plannen om de leefbaarheid van ons dorp te verbeteren. Jouw inbreng is daarbij onmisbaar! Word lid en vrijwilliger, en help mee aan een betere toekomst voor Aadorp!

Veel inwoners voelen dat veranderingen zonder hun inspraak plaatsvinden. Wij willen dat anders doen. Daarom nodigen we iedereen uit om mee te praten en actief deel te nemen. Jouw stem is essentieel!

Om iedereen te betrekken, hebben we een toegankelijke website gelanceerd. Hier vind je alles over onze initiatieven en hoe jij kunt bijdragen.

Bezoek www.Aadorp.info word lid voor €25 per jaar, en help mee aan de toekomst van Aadorp.

Als lid kun je initiatieven nemen, helpen we je erbij en beslis je mee.

Word lid en draag bij aan de leefbaarheid van ons dorp!

www.Aadorp.info

Dorpskrant Aadorp Aahoes Aadorp Gemeente Almelo
... Bekijk meerZie minder

www.Aadorp.info

Samen bouwen aan een betere toekomst!

Bij Dorpscoöperatie Aadorp hebben we ambitieuze plannen om de leefbaarheid van ons dorp te verbeteren. Jouw inbreng is daarbij onmisbaar! Word lid en vrijwilliger, en help mee aan een betere toekomst voor Aadorp!

Veel inwoners voelen dat veranderingen zonder hun inspraak plaatsvinden. Wij willen dat anders doen. Daarom nodigen we iedereen uit om mee te praten en actief deel te nemen. Jouw stem is essentieel!

Om iedereen te betrekken, hebben we een toegankelijke website gelanceerd. Hier vind je alles over onze initiatieven en hoe jij kunt bijdragen.

Bezoek www.Aadorp.info word lid voor €25 per jaar, en help mee aan de toekomst van Aadorp. 

Als lid kun je initiatieven nemen, helpen we je erbij en beslis je mee.  

Word lid en draag bij aan de leefbaarheid van ons dorp!

www.Aadorp.info

Dorpskrant Aadorp Aahoes Aadorp Gemeente Almelo
2 months ago
Samen Aadorp

Uitnodiging Dorpsbijeenkomst op 12 juni

Beste bewoners van Aadorp,

Dorpscoöperatie Aadorp zet zich actief in voor de verbetering van de leefbaarheid, zoals vastgelegd in ons dorpsambitieplan dat enkele jaren geleden is opgesteld. Dit verloopt soms voorspoedig en soms met wat tegenslagen. Gebiedsontwikkelingsprojecten hebben een lange doorlooptijd van vele jaren, waardoor de resultaten nog niet direct zichtbaar zijn in het dorp. Daarom nodigen we je graag uit op 12 juni vanaf 19:30 uur in ’t Aahoes om je bij te praten over onze werkzaamheden. En natuurlijk is er ruimte voor het stellen van vragen.

Op de agenda staat in elk geval:

• Kanaalfront: Herontwikkeling van ons dorpshuis, de oude Spar, de parkeerplaats bij de Aakerk en het ZENtrum. Na het niet doorgaan van de aankoop van de Aakerk werken we samen met de gemeente aan verschillende scenario's.

• Aalanderveld: Een geplande uitbreidingslocatie nabij Aadorp waar ongeveer 500 woningen kunnen worden gebouwd. Voor dit gebied wordt momenteel een gebiedsvisie opgesteld.

• Acacialaan: Bouw van vijf levensloopbestendige gelijkvloerse woningen, grenzend aan een speel- en beweegbos. De woningen zijn inmiddels verkocht en het eerste schetsontwerp van het speel- en beweegbos is besproken met de bewonerswerkgroep.

• t Aahoes: Het Hart van ons Dorp. Activiteiten in ons dorpshuis 't Aahoes draaien volop dankzij de inzet van de vele vrijwilligers en onze beheerder. Steeds vaker is ’t Aahoes het middelpunt van het dorpsleven. We werken stapje voor stapje aan de inkleding van de ruimten met een nieuwe stamtafel, vers schilderwerk en verbeterde faciliteiten zoals een nieuw koffiezetapparaat.

• Duurzaam Aadorp: Een initiatief van en voor de bewoners van Aadorp. Ons team van vrijwilligers helpt elke Aadorper met verduurzaming en het besparen op de energierekening. We streven er ook naar om ons dorp aardgasvrij te maken, waarbij we de lokale winst zelf in ons dorp willen verdelen. En we informeren je over de waterstofproef. duurzaamaadorp.nl/

Daarnaast willen we je graag informeren over de ontwikkelingen rondom de begraafplaats, de rotonde en de geplande huisvesting van 600 arbeidsmigranten aan de rand van ons dorp. Tot slot geven we je uitleg over hoe je lid kunt worden van de Dorpscoöperatie.

Als je komt, laat het dan even weten door te mailen naar: bram.reinders@outlook.com

We hopen je te zien op 12 juni en kijken uit naar je input en vragen. Samen maken we Aadorp een nog betere plek om te wonen!

Met vriendelijke groet,
Dorpscoöperatie Aadorp

aadorp.info/

AAahoes Aadorp DDorpskrant AadorpHHistorie Aadorp
... Bekijk meerZie minder

Uitnodiging Dorpsbijeenkomst op 12 juni

Beste bewoners van Aadorp,

Dorpscoöperatie Aadorp zet zich actief in voor de verbetering van de leefbaarheid, zoals vastgelegd in ons dorpsambitieplan dat enkele jaren geleden is opgesteld. Dit verloopt soms voorspoedig en soms met wat tegenslagen. Gebiedsontwikkelingsprojecten hebben een lange doorlooptijd van vele jaren, waardoor de resultaten nog niet direct zichtbaar zijn in het dorp. Daarom nodigen we je graag uit op 12 juni vanaf 19:30 uur in ’t Aahoes om je bij te praten over onze werkzaamheden. En natuurlijk is er ruimte voor het stellen van vragen.

Op de agenda staat in elk geval:

• Kanaalfront: Herontwikkeling van ons dorpshuis, de oude Spar, de parkeerplaats bij de Aakerk en het ZENtrum. Na het niet doorgaan van de aankoop van de Aakerk werken we samen met de gemeente aan verschillende scenarios.

• Aalanderveld: Een geplande uitbreidingslocatie nabij Aadorp waar ongeveer 500 woningen kunnen worden gebouwd. Voor dit gebied wordt momenteel een gebiedsvisie opgesteld.

• Acacialaan: Bouw van vijf levensloopbestendige gelijkvloerse woningen, grenzend aan een speel- en beweegbos. De woningen zijn inmiddels verkocht en het eerste schetsontwerp van het speel- en beweegbos is besproken met de bewonerswerkgroep.

• t Aahoes: Het Hart van ons Dorp. Activiteiten in ons dorpshuis t Aahoes draaien volop dankzij de inzet van de vele vrijwilligers en onze beheerder. Steeds vaker is ’t Aahoes het middelpunt van het dorpsleven. We werken stapje voor stapje aan de inkleding van de ruimten met een nieuwe stamtafel, vers schilderwerk en verbeterde faciliteiten zoals een nieuw koffiezetapparaat. 

• Duurzaam Aadorp: Een initiatief van en voor de bewoners van Aadorp. Ons team van vrijwilligers helpt elke Aadorper met verduurzaming en het besparen op de energierekening. We streven er ook naar om ons dorp aardgasvrij te maken, waarbij we de lokale winst zelf in ons dorp willen verdelen. En we informeren je over de waterstofproef. https://duurzaamaadorp.nl/

Daarnaast willen we je graag informeren over de ontwikkelingen rondom de begraafplaats, de rotonde en de geplande huisvesting van 600 arbeidsmigranten aan de rand van ons dorp. Tot slot geven we je uitleg over hoe je lid kunt worden van de Dorpscoöperatie.

Als je komt, laat het dan even weten door te mailen naar: bram.reinders@outlook.com 

We hopen je te zien op 12 juni en kijken uit naar je input en vragen. Samen maken we Aadorp een nog betere plek om te wonen!

Met vriendelijke groet,
Dorpscoöperatie Aadorp

https://aadorp.info/

AAahoes Aadorp DDorpskrant AadorpHHistorie Aadorp

2 ReactiesReactie op Facebook

Gaan we doen Gerrie. Dank voor de suggestie!

Mooie stappen👍. Kun je deze info ook op jullie website zetten zodat dit gedeeld kan worden met heel veel niet Facebookers?